مسابقه ایده های طراحی

برای شرکت در مسابقه کافی است طرح یا ایده خود را ارسال کنید تا به طرح های برگزیده جوایز نفیسی تقدیم گردد.

زمان شروع مسابقه : 15 مرداد 1394

زمان پایان مسابقه : 15 مهر 1394

ارسال طرح