سنگ ها

تمام سنگهای معدنی دارای قدرت مغناطیسی بوده و هر کدام دارای خئاص خاصی بوده و هر سنگی مربوط به یک فرشته بوده و دارای موکل میباشد.ربی بینونی عالم و فاضل قرن چهاردهم این طور بیان میکند که نیلم الماس کلا تمامی جواهرات هرکدام دارای قدرت عجیب و خواص سحری هستند واگر مطابق با قاعده و اصول و اندازه از آنها تعویض و آویز و طلسم درست شود در رابطه با آن کاری که میخواهیم فرشته ای مطیع گشته و از این عمل نتیجه ی مطلوب به دست خواهد آمد

آرفیوس چنین نوشته قدرت و اعمال آدمی متفاوت بوده هم اعمال نیک و هم بد و هر سنگی هم قدرت و خاصیت خود را دارد و ما از این سنگها هم می توانیم از اعمال بد وشر دیگران در امان باشیم و هم اینکه به مراد و خواسته ی خود دست یابیم.در بسیاری از کتب فارسی و سانسکریت عما و حکما در رابطه با خواص طبی سنگها نوشته اند و شرح داده اند که چگونه میتوان از این سنگها دارو تهیه نمود

و گذشته از اینها در طب سنتی از هر سنگی کشته ی آن را تهیه نموده و بیماریهای زیادی بکار میگیرند آنو میکرتیس نای پادری پانصد سال قبل از میلاد مسیح در کتابی در رابطه با خواص و قدرت جواهرات در قسمت بلور اینچنین مینویسد اگر یک بلور شفاف را در دست خود گرفته و به بتکده رفته و دعا کنید حاجت شما برآورده خواهد شد و مستجاب میگردد.همچنین اینطور مینویسد که اگر این بلور را بر روی چوب در زیر نور خورشید قرار دهید آن چوب آتش گرفته و شعله ور میگردد.این شعله را متقدمین نائره مقدس میخواندند و برای آن قربانی میکردند و اعتقاد داشتند حاجت آنان بر آورده خواهد شد

انتخاب جواهر یا سنگ:برای انتخاب جواهر دو راه وجود دارد یکی اینکه ببینیم چه روزی از هفته بدنیا آمده ایم به فرض اگر ما در روز یکشنبه بدنیا آمده باشیم،روز یکشنبه به ستاره ی شمس تعلق دارد و ما باید ببینیم چه سنگهایی متعلق به شمس و موافق اوست از آنها استفاده کرده و آنهایی که موافق با او نباشد از آن استفاده نکنیم.و طریق دوم این است که ببینیم در چه تاریخی و در چه برجی به دنیا آمده ایم.

بروج و جواهر: ترتیب(ماه- سنگ- شماره- ستاره- روز- رنگ ستاره)

1.حمل- مرجان و حجرالدم-13 - مریخ – سه شنبه- سرخ

2.ثور- الماس- 14- زهره- جمعه- آبی

3.جوزا- زمرد- 17- عطارد- چهارشنبه- زرد مایل به سرخ

4.سرطان- مروارید و حجرالقمر- 18- قمر- دوشنبه- سفید و آبی آسمانی

5.اسد- یاقوت رمانی و لعل بدخشان- 19- شمس- یکشنبه- نارنجی

6.سنبله- لاجورد و کارکیتک و زرقون- 2- عطارد- چهارشنبه- زرد سیر

7.میزان- (دودهیا) و زبرجد و گربه چشم- 3- زهره- جمعه- صورتی و آبی

8.عقرب- مرجان وعقیق سرخ- 4- مریخ- سه شنبه- قرمز پورنگ

9.قوس- یاقوت اصغر- 7- مشتری- پنجشنبه- ارغوانی

10.جدی- زرقون و پلک- 8- زحل- شنبه- آبی

11.دلو- عقیق یمنی و یاقوت کبود- 9- زحل- شنبه- سیاه

12.حوت- سنگ یشب و لاجورد- 12- مشتری- پنجشنبه- بادمجانی و سبز

اقسام سنگ ها و جواهرات:

1.درجه اول 2.درجه دوم 3.درجه سوم

سنگها و جواهرات درجه ی اول:9عدد هستند شامل:1.الماس 2.یاقوت 3.نیلم(یاقوت کبود) 4.زمرد 5.یاقوت اصغر(پکهراج) 6.مروارید 7.مرجان 8.گربه چشم(لهسنیا) 9.زرقون

سنگها و جواهرات درجه ی دوم:35عدد هستند شامل:1.زبرجد 2.اکوامرئین 3.لعل رمانی 4.کارندم 5.کرنج 6.کارکیتک 7.الیگزیندرائیت 8.پلک 9.فیروزه 10.عقیق 11.کالسدونی 12.رود راکهه 13.سنگ سلیمانی 14.سنگ یشم 15.دودهیا یا اوپل 16.سنگ ستاره 17.امیتهست 18.حجرالدم 19.یهیکهم 20.سنگ موچه 21.ترمری 22.کهربا 23.حجرلقمر 24.حجرالشمس 25.سنگ سیم 26.پریدت 27.اولی وائین 28.میلی کائیت 29.سنگ سیماق 30.لیبری دور 31.روچک 32.اوتپل 33.گنده شیشه 34.سیس 35.نیلارنگ

سنگها و جواهرات درجه ی سوم 83 عدد هستن شامل:1.لاجورد 2.بلور 3.بسد 4.حجرالاحمر 5.حجرالاشفاء 6.حجرالاشائف 7.حجرالفریقی 8.حجرالبرقی 9.حجر البهاری 10.حجر البقر 11.حجر البار 12.حجر البرام 13.حجر البوهری 14.حجر الحبه 15.حجر النور 16.حجر الیهود 17.حجرت الحوت 18.حجر الخطلاطیف 19.حجر النار 20.حجر الارمنی21.پارس 22.لالتری 23.لیلی 24.ترشادا 25.سینلا 26.دهوئیلا 27.نرم 28.سیندوریا 29.کهیلا یا جامونیا 30.تامترا 31.سنگ گوری 32.کادونت 33.رامنی 34.پیتنک بوجهاوا 35.سنگ رات 36. سنگلی 37.الیمانی 38.حجر الحیار 39.تیلیا 40.بیروج 41.مرگوج 42.حدید 43.سنگ دهری 44.داهن فرنگ 45.سنگ مرمر 46.سوهن مکهی 47.پائی زهر 48.زهر مهره 49.سنگ قدرت 50.کسوتی 51.گویا 52.سنکهیا 53.دری نجف 54.سنگ جراحت 55.دارچینی 56.سنگ مکنزی 57.لودهیا 58.سنگ بالنسی 59.حباس 60.سفری 61.آبری 62.چتی 63.پاتهری 64.سنگ لاس 65.سنگ سیبار 66.چارمانی 67.دانتلا 68.پن گهن 69.رتک یا رتوا 70.گوندری 71.مریم 72.اجوا 73.دمتری 74.ملیا 75.هالن 76.اوپل 77.سنگ جر 78.کهارا 79.کنسلا 80.مغناطیس 81.عقیق کلهار 82.سنگ سیاه 83.سنگ سرمه .....

 

تاج پهلوی 

 

تاریخچه
در نخستین سال های قرن چهاردهم هجری، رضا شاه پس از قاجاریان به قدرت رسید. ولی وی حاضر نشد تاجی را که آنان استفاده میکردند، بر سر گذارد.

 
تاج پهلوی

درنتیجه به عده ای از استادان جواهرساز ایرانی، به سرپرستی سراج الدین جواهری، تاجی نو سفارش داد. بنابراین مراسم جلوس وی بر تخت سلطنت تنها با سرنهادن کلاهی مزین به الماس دریای نور در سال 1304 شروع شد و پس از حاضر شدن این تاج پرجواهر در سال 1305 از آن استفاده شد. محمد رضا پهلوی نیز از این تاج استفاده کرد. این تاج هم اکنون در خزانه بانک ملی (موزه جواهرات ملی) قرار دارد.

مشخصات تاج
فریم اصلی تاج از طلا، نقره و مخمل قرمز ساخته شد و ارتفاع آن 29 سانتیمتر و عرض آن 20 سانتیمتر است. وزنی برابر با 2 هزار و 80 گرم داراست. در این تاج زیبا از 3 هزار و 380 قطعه الماس استفاده شده است که در مجموع هزار و 444 قیراط (229 گرم) می شود. بزرگترین الماس کار شده روی آن الماس زرد به وزن 80 قیراط (12 گرم) است که توسط الماس های سفید احاطه شده است. به علاوه در این تاج 369 مروارید در سه ردیف استفاده شده است که به طور استادانه ای کنار هم قرار گرفته اند. در مجموع از 5 زمرد استفاده شده که بزرگترین آنها در نوک تاج با 100 قیزاط وزن قرار دارد.

 

گوهر، عشق و ... کلکسیون! 

 

درمقالات پیشین به خاستگاه های گوهرها و نیز دلایل جمع آوری سنگهای زیبا توسط کلکسیون داران پرداختیم، در این مطلب به ادغام این دو موضوع دست زده و به موضوع جذاب خاستگاه های جمع آوری سنگ جواهر میرسیم.

 
گوهر، عشق و ... کلکسیون!

آیا کسی از ما هست که برای داشتن کلکسیونی از جواهراتش به تشویق بیشتری نیاز داشته باشد؟ بعضی از ما زمان زیادی را برای تکمیل کلکسیون مان اختصاص می دهیم که دلیل اصلی اش این است: اشتیاق برای یافتن گوهرفوق العاده بعدی.
با خود میگوئیم فقط یکی دیگر و بعد کلکسیونمان کامل می شود، درسته؟ نه نمی شود، همیشه یکی دیگر وجود دارد؛ یا عجب... بگذارید یک کلکسیون دیگر را شروع کنیم. چرا که نه؟ممکن است با توجه به نوع، گونه، رنگ، یا هر چه که اسمش را می گذارید، سنگها را جمع آوری کنیم.
هیچ محدودیتی در راه اینکه تصمیم بگیریم چگونه کلکسیونی شگرف از گوهرها فراهم کنیم، وجود ندارد. برخی از افراد، جواهرات را براساس منطقه جهانی جمع می کنند. کلکسیون تماما آسیایی ممکن است دارای زبرجد (peridot)، یشم سبز، سنگ مار (serpentine) ، مروارید، مرجان، سنگ لاجورد و مانند اینها باشد. اما کل این ماجرا چگونه آغاز شد؟
بگذارید به سفرهای مارکوپولو در قرن 13 برگردیم. او تنها به دنبال اسپاگتی یا ترقه نبود، گرچه آن یادگاری های چینی هم برای موارد مختلف ساخته شده بودند. مارکوپولو جواهرات را برگرداند، همانطور که چنگیزخان و اسکندر این کار را کردند.
در واقع هنگامی که جهانگردان،بسیاری از نمونه های عجیب و غریب را از سرزمین های دور به خانه می آوردند، جواهرات زیادی نیز به عنوان سوغاتی خریداری می شد.
از زمانهای قدیم، تجار به دنبال گوهرهای نادر می رفتند تا میل اشراف زادگان ثروتمند اروپا را ارضا کنند. در آن روزها انسانها تا فرق سر با جواهرات آراسته می شدند و میلی که به تجمل داشتند، ستارگان مدرن هیپ هاپ را که خودشان را با گردنبندهای بزرگ که مشخصه اسمشان بود و با الماس حک شده بود مزین می کردند را هم خجالت زده می نمودند.
در حقیقت زیورآلاتشان از این ستارگان نیز فراتر رفته بود! به منظور ارضای این ذوق مفرط، سیاحان ماجراجو عازم مکان های ناشناخته ای می شدند تا جواهرات کمیاب را برای زینت بخشیدن به لباس های سلطنتی بیابند.
پرتغالی ها و بعد ها ایتالیایی ها، از سراسر اروپا عازم شدند و از طریق روسیه به پارس آمدند و سرانجام به هند رفتند تا بزرگترین و بهترین جواهرات استخراج شده در گلکوندای هند- اولین مکان الماس جهان- را جستجو کنند.
تمامی این ماجراها نشان از این دارد که انسانها از زمانهای قدیم بدنبال سنگهای زیبا بودند تا زندگی خود را با آنها مزین نموده و مجموعه ای بی نظیر از گوهرها را جمع آوری کنند. در عصر حاضر نیز افراد علاقمند و کلکسیون داران از سرتاسر جهان با حضور در حراجی ها و مزایده های مختلف برای بدست آوردن این سنگ جواهرهای اصیل به رقابت با یکدیگر میپردازند.

 

 

 

کشف سیاره ای از الماس

 

دانشمندان سیاره ای کشف کرده اند که 20 برابر چگالتر از مشتری بوده بدین معنا که به جای هیدروژن و هلیم از کربن و اکسیژن ساخته شده است. کربن موجود در این سیاره به حالت کریستال درآمده و به الماس تبدیل شده است.دانشمندان سیاره ای کشف کرده اند که 20 برابر چگالتر از مشتری بوده بدین معنا که به جای هیدروژن و هلیم از کربن و اکسیژن ساخته شده است. کربن موجود در این سیاره به حالت کریستال درآمده و به الماس تبدیل شده است.
آنها می گویند بخش اعظم این سیاره از الماس تشکیل شده است. اندازه گیری درباره این سیاره نشان می دهد که قطر این سیاره 64000 کیلومتر است که این بدان معناست که این سیاره پنج برابر بزرگتر از زمین است. همچنین این سیاره 4000 سال نوری با زمین فاصله دارد.
فاصله بسیار زیاد این سیاره از زمین، احتمال فرستادن یک فضانورد را به این سیاره را بعید می کند. البته این در حالی است که حتی اگر بتوان به این سیاره سفر کرد، جاذبه آن که بیست و پنج برابر بیشتر از جاذبه زمین است باعث خواهد شد تا کاوشگر زمینی ها به شدت بر سطح این سیاره برخورد کرده و متلاشی شود.
محققان این سیاره را در رصد خانه پارکس که یک رصد خانه رادیوتلسکوپی است که در۲۰ کیلومتری شهر پارکس در استرالیا واقع شده است، رصد کرده اند. رصد خانه پارکس به خاطر فرستادن اولین فرود انسان روی ماه به بقیه دنیا معروف است.

 

سنگهای قیمتی چگونه بر انسان اثر میگذارند؟ (متافیزیک)- 

 

جواهرات وموادمعدنی گرانبها درزمانهای بسیارقدیم به عنوان یک منبع بسیار باارزش استفاده میشدند که توسط خانواده سلطنتی، اشراف، زنان ومردان بمنظورخود آرایی یا برای تزئین وافزودن ارزش به مسائلی بود که آنها را در زندگی روزمره خود بکار میبردند.

 
سنگهای قیمتی چگونه بر انسان اثر میگذارند؟ (متافیزیک)- قسمت اول

دنیای سنگهای رنگی همواره جذاب است. اززمان های قدیم، این باور وجود داشت که سنگهای رنگی دارای قدرتهای جادویی خاص هستند و یا توانایی دارند تا به کسانی که از آنها استفاده میکنند،ویژگی های خاص بخشند.

تمام موجودات زنده یاغیر زنده دراین جهان پیوندی دارند به نورسفیدکه متشکل است از7پرتویی که همه مادر رنگین کمان دیده ایم.در دنیای علمی،این مجموعه از7 پرتوی شناخته شده به عنوانVIBGYOR شامل رنگ بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی وقرمز میشود.

دریکی از متون معنوی هند باستان که تحت عنوانKurmaPurana شناخته میشود، 7سیاره به عنوان یک گروه ازهفت پرتوی کیهانی محسوب میشود. بغیر از رنگین کمان، ما نمیتوانیم این هفت پرتوی کیهانی را در جایی دیگر،بدون کمک یک منشور ببینیم. گوهری که به خوبی فست و پولیش شده باشد نیز میتواند همین کار را برای جمع کردن انرژی ازاین پرتوهای کیهانی، انجام دهد.

در ستاره شناسی(طالع بینی)ودایی(Vedic)ویا در بسیاری از موضوعات متافیزیکی به این مسئله اشاره میشود که سنگها بربدن انسان تاثیرمنفی یا مثبت می گذارند. از نظر ستاره شناسی، آنها دارای پتانسیلی هستند برای افزایش ظرفیت ذاتی یک گوهر خاص برای یک سیاره خاص . افراد اغلب آنها را با جواهرات استفاده میکنند (بعنوان نگین و ...)،اما به طورعمده به منظورارتقاء سلامت، ثروت، قدرت و محبوبیت کاربرد دارند.

در تاریخ داستانهای زیادی در مورد اینکه چگونه پادشاهان وملکه ها سابقا برای محافظت از خود در مقابل شر ،بیماری، باقیماندن رقدر تو همچنین برای افزایش طول عمر به جمع آوری بهتر این سنگها می پرداختند، وجود دارد. منطق وهدف ازسنگها به ویژگیها، رنگ وارتعاشات سیارات بستگی دارد؛ زیرا بیشتر سنگهای اصلی ومهم را میتوان به یکی از سیارات نسبت داد .رنگ و اندازه سنگها نیز نقش عمده ای بازی میکند و بر فردی که از آنها استفاده می نماید و دیگرانی که درخشش گوهر را روی حلقه، دستبند یا گردنبند حامل آن میبینند، تاثیرمیگذارد.

هرگوهر قدرت جذب تشعشع ساطع شده از یک سیاره خاص را داراست. بنابراین، به منظور داشتن فواید خاص خود،جواهرمربوط به سیاره خاص باید استفاده شود؛ یعنی هر سیاره متقارن است با یک سنگ و برای کارآیی بیشتر، باید برای استفاده از یک گوهر آن را با سیاره وجودی خود تطبیق دهیم. استفاده از سنگهای قیمتی براساس نمودار تولد فرد،یک نظریه اساسی طالع بینی و داییاست و در هند اکثریت مردم حداقل یک یا دو جواهر روی دست یا دورگردن یا مچ دست خود می پوشند.

ستاره شناسان تاحدودی در روش تجویز سنگهای قیمتی -برای ماههای مختلف- با یکدیگر متفاوت هستند، اما یکسری اصول مورد توافق همگان در این مورد نیزوجود دارد. برای مثال ممکن است یک ستاره شناس سنگ توپ از را به زحل ربط دهد و دیگری به پروتون اما نکته مهم این است که درمورد سنگهای اصلی کمتر این مورد پیش می آید و در اغلب موارد، اتفاق نظر وجود دارد. معمولا گفته میشود که باید هنگام انتخاب سنگهای زیورآلات خود به این نکته توجه کنیم که سنگی را مخالف با طالع بینی خود نباید انتخاب کرد. همواره توصیه شده تا از سنگی استفاده کنیم که به قوی ترین سیاره در طالع بینی مان مربوط میشود.

 

هنگامیکه صحبت از الماس است، قیراط و اندازه چه معنایی دارند؟ 

 

وزن قیراطی الماس با اندازه آن متفاوت است، به این معنی که با افزایش قیراط الماس، اندازه آن نیز تفاوت می یابد، اما این امر دلیل بر تعیین اندازه دقیق یک الماس نیست. قیراط، کم و بیش معادل 200 میلی گرم، یعنی کمی کمتر از یک چهارم اونس است. هر چه درجه بندی قیراطی یک الماس بالاتر می رود، نادر بودن نسبی سنگ نیز افزایش می یابد.

 
هنگامیکه صحبت از الماس است، قیراط و اندازه چه معنایی دارند؟

کمیابی، یک معیار خوب برای قیمت است، اما این رابطه خطی نیست.

افزایش قیمت بصورت هندسی صورت میگیرد، به این ترتیب که یک الماس دو قیراطی بیش از دو الماس یک قیراطی ارزش دارد.

البته باید توجه داشت که خصوصیات هر دو الماس مانند هم باشد. مورد دیگری که می تواند بر ارزش یک سنگ تاثیر بگذارد، چگونگی تراش آن است.

گوهرتراشان این حق انتخاب را دارند که روی برخی از کیفیت های خاص تاکید بیشتری کنند اما انجام این کار روی سایر کیفیت ها تاثیر خواهد گذاشت.

یعنی اگر بخواهند یکی از ویژگی های خاص سنگ را بیشتر نمایان کنند به ناچار باید از برخی خواص دیگر بگذرند.

این نکته نیز قابل تامل است که دو سنگ، اندازه قیراطی یکسانی داشته باشند؛ به این معنا نیست که آنها به یک شکل تراش میخورند. بطور کلی سنگی که پهن تر و صاف تر تراش بخورد، بزرگتر از اندازه قیراطی حقیقی آن، بنظر میرسد.

اما این شکل ممکن استجلای سنگ را با آسیب رساندن به درخشش و یا برق آن، کاهش دهد. در صورتی که یک الماس بیش از حد نازک تراش بخورد، فاقد هر گونه تلالو خواهد بود که این موضوع کیفیت آن را به طور کامل از بین خواهد برد.

زمانی که تصمیم دارید الماسی را خریداری نمایید، باید ویژگی های دیگری به غیر از قیراط آن سنگ را در نظر بگیرید. از جمله این ویژگی ها می توان به درخشندگی و تلالو که به سنگ حیات میبخشند، را نام برد. هر الماس متشکل از نور و رنگ بوده و بدین گونه باید ارزیابی شود.

 

سنگهای قیمتی شگفتی آفرینش 

 

زمانی که قصد خرید یک گوهر را دارید باید 4 C معروف را در نظر داشته باشید. این 4 C معروف عبارتند از رنگ (Colour)، شفافیت (Clarity)، تراش (Cut ) و قیراط (Carat). به این معنا که یک گوهر خوب به این موارد نیاز دارد: رنگ خوب که روشن و درخشان است، تراش خوب و وزن مناسبی که به اندازه کافی برای مشاهده بزرگ باشد. امروزه C جدیدیبه این لیست افزوده شده و آن درمان (Cure) می باشد.

 
سنگهای قیمتی شگفتی آفرینش

حسی که ما با استفاده از سنگ ها بدست می آوریم، از گوهری می آید که در زمین ساخته شده و به سطح آمده است.

منجمان در طول قرن ها تحقیق کردند که گوهرها از چه طریقی می توانند روی ما تاثیر بگذارند و اثبات نمودند که سنگها می توانند درمورد شادی، سلامت و رفاه عمومی به ما کمک نمایند.

پس از تماس نزدیک با این مواد معدنی خاص، متوجه می شویم که انرژی هایی که برای تشکیل کریستال استفاده شده، هنوز هم در گوهر وجود دارند.

انژری درمانی با سنگها و علوم مختلفی که از این عقیده منشاء می گیرند نیز گویای ارزشمندی گوهرها هستند.

تراش، بهبود بخشی و انرژی
به تراش دادن سنگهای رنگی گوهرتراشی (lapidary) گفته میشود. شخصی که سنگ را می تراشد را هم گوهرتراش (faceter) می نامند. گوهرتراش باید دقت داشته باشد که بهترین ویژگیهای ممکن را از سنگ به دست بیاورد که شامل مشخصاتی از قبیل عمق رنگ(رنگهای متفاوتی که از زوایای مختلف سنگ دیده میشود) و درآوردن سنگی با ابعاد مناسب، می باشد.

این ابعاد گاهی شکل اولیه سنگ راف را دنبال می کند به این معنا که سنگ تراش بعد از اتمام کار، گوهری را تحویل می دهد که بسیار به شکل اولیه سنگ نزدیک است.

سنگ های شفاف، وقتی تقریبا شکل داده شدند، روی چرخ های سنگ زنی افقی، فست می شوند. سنگ را به انتهای یک چوب فلزی- معمولا به طول 10-15 سانتی متر - بنام داپ (dop)، می چسبانیم.

داپ به سمت زاویه ای که مربوط به فست (facet) در حال تراش است، هدایت می شود. این کار با پیروی از یک الگوی مشخص از زوایای انتخاب شده صورت می پذیرد.

دیسک برش افقی ممکن است از سرب، برنز، مس، قلع و غیره ساخته شود و پودر پولیش هایی که روی کار اسپری می شوند هم ممکن است از جنس کروندوم، الماس و یاکارابینتیتانیوم باشد.

گوهرهای طبیعی (بهبود بخشی نشده)
برای تعیین ارزش یک سنگ، گوهری که در دست دارید نه تنها باید از لحاظ بصری برای شما لذت بخش باشد بلکه عوامل مهم تری از جمله نحوه تراش و کیفیت آن گوهر نیز وجود دارد.

بدین معنا که گوهر تراش توانسته باشد با تراش خود شفافیتی در سنگ به وجود آورده و به آن زندگی بخشیده باشد. همچنین یک گوهر به گونه ای تراش بخورد که تقارن خوبی با چشم داشته و موجب شود هنگامی که سنگ را مشاهده می کنیم،بهترین رنگ و نور ممکن را به ما بدهد.

زمانی که در مورد سنگ های قیمتی بهبود بخشی نشده، تخصص پیدا می کنیم، تلاش بیشتری می نماییم تا به دنبال گوهرهایی باشیم که توسط خود طبیعت ساخته شده و عرضه می شود. همین موضوع سبب افزایش ارزش سنگ و کمیابی آن گوهر است.

بهبود بخشی سنگهای قیمتی به میزانی در بازارهای امروزی افزایش یافته که باعث شده ارزش سنگها بطور کلی کمتر بنظر بیاید. گوهرهای خوب و اصل بطور کلی در حال کمیاب شدن هستند و این موضوع را می توان از قیمت سنگهای راف و تراش خورده که روز به روز افزایش می یابند، فهمید.

سنگ تراش نخورده تورمالین با کیفیت، تقریبا بسیار کمیاب شده است. قیمت سنگ راف می تواند یک نمای کلی از قیمت سنگ تراش خورده را هم به ما بدهد.

گارنت ها– بجز گارنت سبز - خوشبختانه هنوز در اندازه های مختلف در دسترس هستند و زیرکون هم با قیمت مناسب و اندازه و رنگهای خوب هنوز موجود است. اما این موضوع به این معنا نیست که همیشه اوضاع بر همین منوال خواد بود.

 

گوهر سیاه کوچک 

 


بیش از 80 سال از زمان گابریله کوکو شنل (Gabrielle Coco Chanel) طراح پیشگام در مد فرانسوی، لباس مشکی کوتاه را مد کرد، می گذرد. لباس های کوتاه مشکی به LBD معروف شدند وجواهر کوچک سیاه که ال بی جی نیز خوانده می شود و کلاسیک نیز هست مانند ال بی دی، همچنان فراگیر می باشد.

 
گوهر سیاه کوچک


کلکسیون متنوع ال بی جی (LBG) شامل الماس، مروارید، اوپال، اونیکس و سایر سنگ های بی نظیر است که از ارزانترین تا قیمتی ترین جواهرات موجود را در خود گنجانده است.
مهم نیست قیمت آنها چقدر می باشد، این سنگ ها مادامی که ال بی دی و نیز بسیاری رنگها و مدل های دیگر لباس را کامل می کنند، تضمین همیشگی دارند.
اگرچه بعضی جواهرات سیاه مانند مروارید سیاه پرورشی، امروزه بسیار محبوب هستند اما استفاده از سنگهای سیاه در جواهرسازی به زمان کتاب مقدس(Biblical) برمی گردد.
گفته می شود یک سنگ بزرگ اونیکس، زره مملو از گوهر هارون را زینت داده بود. سنگهای سیاه در قرن نوزدهم نیز در مرکز توجه بوده اند، هنگامی که ملکه ویکتوریا برای از دست دادن شوهرش(پرنس آلبرت) سوگواری می کرد، سفارش کرد تا تمام تاژ را از کهربای حکاکی شده درست کنند.
ذغال فسیل به عنوان کهربای سیاه نیز نامیده میشد. طی همان نیمه قرن نوزدهم، اونیکس سیاه و سایر سنگ های تیره بی نهایت شیک و مدرن بودند و بعدها در طول دهه تغییرات فرهنگی، زنان مدرن در ایالات متحده رشته های بلندی از مهره های کهربای سیاه را می پوشیدند که از دور گردن تا کمر کشیده می شد.
الماس سیاه: امروزه الماس سیاه، عالی ترین ال بی جی را نشان می دهد. بر اساس گزارش موسسه گوهرشناسی امریکا(جی آی ای-GIA)-قدرت اول جهان در گوهرشناسی- الماس سیاه، رنگ خود را از حضور ادخال های زیاد اغلب متشکل از گرافیت می گیرد.
به علت غلظت انبوه این ادخال های تیره که گاهی شکاف ها و ویژگی های سنگ را پوشش می دهند. الماس های سیاه به طور کلی مات هستند وسخت تراش می خورند.
اگر بخواهیم از برخی از الماس های سیاه برجسته دنیا نام ببریم باید به سنگ 202.00 قیراطی ستاره سیاه آفریقا (Black Star of Africa) و ارفلف سیاه(Black Orfloff 67.50) قیراطی اشاره کنیم.
مروارید سیاه: مروارید سیاه تقریبا در اول لیست ال بی جی قرار دارد که برخی از کمیاب ترین و خوش رنگ ترین مواد گوهر را نشان می دهد.
در دهه 1960، یک صنعت کشت مروارید سیاه آغاز شد و امروزه کشت مروارید سیاه نقش برجسته ای در کمیته جواهرسازی بین المللی، بازی می کند. مرواریدهای کشتی تاهیتی در میان محبوب ترین مرواریدهای سیاه هستند. مروارید هایی که بخاطر درخشش چشمگیرشان شناخته شده اند، می تواننداز طوسی ملایم کفتری تا مشکی پرکلاغی متغیر باشند.

 

کلکسیون جواهرات هفت گناه کبیره

 

کلکسیون جواهرات استفان وبستر (Stephen Webster )، با نام گناهان کبیره، در لندن برگزار شد. این مجموعه شامل 7 مدل انگشتر است که هر یک از آنها نماد یکی از هفت گناه کبیره می باشد.کلکسیون جواهرات استفان وبستر (Stephen Webster )، با نام گناهان کبیره، در لندن برگزار شد. این مجموعه شامل 7 مدل انگشتر است که هر یک از آنها نماد یکی از هفت گناه کبیره می باشد.
اوایل عصر مسیحیت، راهبی یونانی به نام اواگریو دُ پونتو فهرستی از هشت گناه کبیره ارائه داد تا تمایلات منفی اصلی انسان را تعریف کند. ارتکاب هرکدام از این گناهان، می‌توانست انسان را به جهنم محکوم کند. پاپ گرگوری اولین تغییرات را در قرن شانزدهم در فهرست گناهان کبیره داد و فهرستی هفتگانه و رسمی از این گناهان منتشر کرد. در فهرست او، «اندوه» دیگر گناه محسوب نمی‌شد و جایش را به «تنبلی» داد.
این گناهان عبارتند از : تکبر (Pride)، طمعکاری (Greed)، شهوت (Lust)، حسادت (Envy)، خشم(Wrath)، شکم پرستی  (Gluttony) و تنبلی (Sloth) .
هفت گناه کبیره از موضوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه‌ها، نمایشنامه‌های اخلاقی و هنر اروپای قرون وسطا بوده‌است.
- طمعکاری (Greed):
 نماد حرص و آز  و طمعکاری شامل سکه های طلایی است که بر روی هم قرار گرفته اند و در بالاترین نقطه به یک الماس درخشان ختم می شوند.

- تنبلی (Sloth):
برای نمایش کاهلی و تنبلی، نگین آکوامارین را بر روی کوسن مخملی قرمز قرار داده.

- شهوت (Lust):
پاهایی با جورابهای ساق بلند که با بازوانی در هم پیچیده شده اند که نشانگر حیله گری در انگشتر شهوت می باشد.

- حسادت (Envy):
نماد حسادت شامل هیولایی چشم سبز است که زیر سری از سنگ زبرجد کمین کرده است.

- تکبر (Pride):
تکبر و غرور را با یک سنگ تانزانیت بنفش در حالی که با تعدادی از پرهای طاووس احاطه شده، نشان می دهد.

- شکم پرستی (Gluttony):
شکم پرستی شامل لب هایی پوشیده شده از جواهر قرمز رنگ با دندان های سفید براق آماده برای بلعیدن هر چیز خوردنی می باشد.

- خشم (Wrath):
برای نمایش خشم، دستان زنی را نشان می دهد که جامی پر از زهر را در خود جای داده است.

وبستر در تفسیر این انگشترها می گوید: در قرن بیست و یکم هفت گناه کبیره وجود دارد که مجازات مرگ ندارد و در حالی که همه می دانند که نتیجه این گناهان چیست.

 

خواص جواهرات سیارات

نام ستاره

جواهر مخصوص ستاره

برای دور کردن دشمن از چه جواهر استفاده شود

ایام رجعت ستاره از چه جواهر استفاده شود

روزها

تعلق به برج

شمس

یاقوت-سنگهای طلایی-زرد-کهربا-توپاز طلایی

یاقوت

یاقوت

یکشنبه

اسد

قمر

حجرالقمر-سنگهای سفید -مروارید-مون استون

مروارید-سنگها

الماس

دوشنبه

سرطان

مریخ

مرجان- سنگهای قرمز-یاقوت کبود

مرجان

مرجان

سه شنبه

حمل-عقرب

عطارد

زرقون-سنگهای آبی-فیروزه-سفایر(سفیر)

زمرد

زرقون

چهارشنبه

جوزا-سنبله

مشتری

گربه چشم-سنگهای ارغوانی-آمیتیست

یاقوتاصغر

مرواری

پنج شنبه

قوس-حوت

زهره

یاقوت کبود-سبز-زمرد-مالاکیت

یاقوت کبود

گربه چشم

جمعه

ثور-میزان

زحل

زمرد سیاه-سفید-الماس-کوارتز دودی

زرقون -زمرد

زمرد

شنبه

جدی -دلو

جواهر

چه جور مزاجی از این سنگ استفاده کند

زمانی که کواکب در برج ناقص هستند

فیروزه

مزاج بادی و بلغمی

عطارد

عقیق

مزاج صفراوی و آتشی

مریخ

مروارید

مزاج بلغمی و بادی

قمر

یاقوت اصغر

مزاج بادی و بلغمی

مشتری

زرقون

مزاج بادی و بلغمی

راس

یاقوت کبود

مزاج صفراوی و آتشی

زحل

گربه چشم

مزاج بادی و بلغمی

زهره

چدنی

مزاج صفراوی و آتشی

شمس

برکات مخصوص جواهرات

ردیف

جواهر

برکت مخصوص

۱

کهربا

ناراحتی و درد در زمان بارداری

۲

آمیتیست

ترک منشیات و مسکرات

۳

زبرجد

فایده ومنفعت در مسافران و امور مسافرتی

۴

حجرالدم

حفاظت از حوادث

۵

یاقوت

درمان بیماریهای داخلی

۶

یاقوت کبود روشن

کارگشایی و پارسائی

۷

رود راکهه

صحت کامل

۸

الماس

ذهانت و تندرستی

۹

زمرد

نمایان کردن عشق و محبت حقیقی

۱۰

یاقوت کبود(نیلم)

بیماریهای چشم

۱۱

عقیق

برکت و غلبه بر دشمنان

۱۲

یاقوت اصغر

عزت و اعتبار در مقابل حکام

۱۳

فیروزه

تحفظ و حصول علم و هنر

۱۴

حجرالقمر

قوی شدن حافظه

۱۵

دودمیا (اوپل)

محبت و خوشی

۱۶

مروارید

عفت و پاکدامنی

۱۷

زرقون

صحت جسمانی و برکت

۱۸

گربه چشم

حفاظت از خواب بد

۱۹

چدنی

غلبه بر دشمنان

۲۰

مروارید

صبر و اراده و عفت

۲۱

مرجان

حفاظتاز جادو و خیالات شیطانی

۲۲

آکوامرائن

کامیابی در امور مسافرتی

۲۳

سنگ یشم

حفاظت از جنون و بیماریهای روانی و جلوگیری از خونریزی

۲۴

بهیکم

بیداری وجدان

ادامه برکات مخصوص جواهرات

ردیف

جواهر

برکت مخصوص

۲۵

پریدوت

بیماریهای کلیه

۲۶

میله کائیت

برای حفاظت بچه ها ازنظر جادو

۲۷

حجر البار

کنترل ادرار و بیماریهای مثانه

۲۸

حجرالحبه

دفع کردن درد سر

۲۹

حجرالنور

دور کردن ترس و وحشت بچه ها

۳۰

حجرالخطلاطیف

رفع بد خوابی

۳۱

حجرالنار

زایمان آسان

۳۲

رتوا

دفع سر دردو تب