گوشواره اکسترا ترک

گردنبند مروارید

گردنبند فانتزی

نیم ست جواهر

نیم ست ایتالیای

نیم ست آیسان

سرویس نگین دار ترک

سرویس نگین دار ترک

سرویس فیوژن ترک

سرویس طوق نگین دار ترک

سرویس جواهر مروارید دار

سرویس اکسترای نگین دار ترک

دستبند دریکا یاسان

دستبند دریکا یاسان

دستبند اکسترتای ترک

دستبند اکسترای ترک

حلقه برلیان

انگشتر فیوژن

انگشتر جسیکا یاسان

انگشتر توپاز صورتی

انگشتر تری استار