راهنما طلا بدون اجرت

خرید این نوع طلا به این صورت میباشد که طلای که استفاده شده است و در گزینه طلای بدون اجرت موجود میباشد و یا میتوانید طلای مورد نظر را به ما اعلام کنید و در زمان موجود بودن ان با شما تماس گرفته میشود و در صورت خرید این نوع محصول دیگر نیاز به پرداخت اجرت ساخت طلا ندارد و بیشتر برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار میگیرد و در هنگام خرید این نوع محصول فقط قیمت روز طلا و سود محاسبه میگردد .