فروش اقساطی

ما برای مهیا کردن نیاز و خرید طلای مورد نظرتان به شما کردیت و اعتبار پرداخت مینماییم که شما بتوانید به راحتی طلای مورد نیاز خود را خریداری کرده و پول ان را به صورت قسطی پرداخت نمایید و شما با مراجعه و پر کردن فرم مربوطه مشخصات درخواستی خود را ثبت نمایید و بعد از بررسی و تایید شدن شما برای دریافت اعتبار با شما تماس گرفته میشود و طلای مورد نیاز شما مهیا و تحویل داده میشود